Prijavnica na zimovanje 2019Ime:
Priimek:
Naslov:
Pošta:
Datum rojstva:
Družina: MČ (1. do vključno 4. razred OŠ) GG (5. do vključno 9. razred OŠ) PP RR, G
Vegetarijanski obroki: ne da
Kontaktna številka staršev:
E-mail staršev:
Zdravstvene težave, alergije:
Druga sporočila in opombe:

Opozorilo: po prijavi in plačilu akcije rod v primeru odjave po 15. 2. 2019 vrne polovico vplačanega zneska, razen v primeru opravičljivih razlogov (bolezen, poškodba).
Če se udeleženec ne odjavi pri organizatorju akcije, rod ne vrača denarja.

Spodaj podpisani/-a, , izjavljam, da sem seznanjen/-a s potekom akcije, programom in potencialnimi nevarnostmi. Dovoljujem, da se moj otrok udeležuje vseh aktivnosti povezanih z akcijo. Na akciji je potrebno spoštovati taborniške zakone in vrednote ter ravnati v skladu z njimi. Strinjam se s tem, da lahko vodstvo akcije izključi taborečega v primeru hudih kršitev pravil. Dovoljujem tudi objavo fotografij na spletni strani rodu. Prav tako sem seznanjen/-a s pogoji za povrnitev stroškov v primeru odpovedi udeležbe.


Datum: